Warmteverlies-
berekening

Een warmteverliesberekening (ook wel transmissieberekening genoemd) bepaalt het verwarmingsvermogen dat nodig is om de ruimtetemperatuur comfortabel te houden in de koudste maanden van het jaar. Een nauwkeurige warmteverliesberekening vormt de basis voor een goed ontwerp van de verwarmingsinstallatie. Het benodigde verwarmingsvermogen kan hiermee zeer nauwkeurig worden bepaald. En dat is belangrijk, want te weinig capaciteit van de installatie leidt immers tot klachten over kou in winterse omstandigheden. En bij een installatie met overcapaciteit zijn de aanschaf- en gebruikskosten (te) hoog.

Transmissieberekening

Op basis van de gegevens uit de warmteverliesberekening/transmissieberekening kunnen de beste isolatiemaatregelen genomen worden. Dat kan zelfs op detailniveau. Door elke ruimte apart te berekenen, ontstaat waardevol inzicht over bijvoorbeeld het plaatsen van een warmtepomp. In combinatie met een QV10-meting krijgt u bovendien inzicht in de luchtdichtheid van een gebouw. Een compleet maatwerkadvies waarmee u alle data van uw vastgoed voor u kunt laten werken!

Pronex biedt, naast warmteverliesberekeningen en QV10-metingen ook MPG-berekeningen, EP-U advies en EP-W advies.

Meer weten over onze aanpak bij een warmteverliesberekening, al dan niet in combinatie met een compleet maatwerkadvies?