NEN2580

De NEN2580 vormt de basis van alle berekeningen voor woningen en gebouwen. Deze oppervlaktemeting zet verschillende meetmethoden in om de oppervlakte van ruimten in een gebouw te berekenen. Het is dé Nederlandse norm, omarmd door de vastgoedsector en aangewezen in het Bouwbesluit. NEN2580 omvat o.a. gebruiksoppervlakte (GO) en verhuurbare vloeroppervlakte (VVO, voor utiliteitsbouw).

Oppervlaktemeting en energielabels

Belangrijke beslissingen in de bouw worden vaak genomen op basis van een oppervlaktemeting. Pronex zorgt dat u beschikt over actuele, betrouwbare data volgens de NEN2580. Ons team combineert dan ook regelmatig de opname van energielabels voor woningen en gebouwen met een NEN2580 oppervlaktemeting. Interessante informatie voor makelaars en woningcorporaties om bijvoorbeeld het verhuurbaar oppervlak vast te stellen.

Er zijn twee typen meetrapporten:

  • type A, hierbij worden gegevens verzameld door opname op locatie.
  • type B, waarbij het rapport op basis van actuele tekeningen opgemaakt wordt.

Door een oppervlaktemeting gelijktijdig in te plannen met een energielabel, kan type A worden opgesteld.

Pronex combineert alle mogelijke berekeningen die belangrijk zijn voor het bouwproces:

Meer weten over de impact van een NEN2580 oppervlaktemeting?