QV10

De QV10-waarde is van belang om de luchtdichtheid van een gebouw te kwantificeren en te beoordelen. Luchtdichtheid gaat immers over de mate waarin een gebouw of ruimte ongewenst luchtverlies of luchtinfiltratie toelaat. Een goede luchtdichtheid is daarom van groot belang voor de controle over het binnenklimaat. Het voorkomt brandoverslag en de verspreiding van bacteriën en virussen.

Luchtdichtheid: meten is weten

Hoe lager de QV10-waarde, hoe lager de luchtlekkage en hoe hoger de luchtdichtheid. En dat is belangrijk, want een luchtdichte gebouwschil:

  • vermindert ongecontroleerde luchtinfiltratie;
  • betekent minder warmteverlies;
  • gaat energieverspilling tegen;
  • verbetert het thermisch comfort;
  • verhoogt de energie-efficiëntie.

Blowerdoortest

De specialisten van Pronex berekenen de luchtdichtheid van uw woning of gebouw door middel van een QV10-berekening. Dat doen we uiteraard met professionele apparatuur en op basis van de door ons verkregen certificaten. Voor de QV10-berekening maken we gebruik van een blowerdoortest. Hierbij meten we het zogeheten ‘lekverlies’ door openingen en kieren in de gebouwschil. Dat doen we conform de geldende normen NEN2686 en NEN- EN- ISO 9972. We maken tijdens de test gebruik van o.a. een ventilator en in veel gevallen thermografie en kunstmatige rook. Een blowerdoortest helpt o.a. energieverlies en tochtklachten te voorkomen.

Luchtdichtheid: berekening in totaalpakket

Nog meer inzicht? Naast de QV10-berekeningen om de luchtdichtheid te bepalen, maken we graag een totaalberekening van uw gebouw(en). Met aanvullende EP-W – of EP-U adviezen, MPG-berekeningen, warmteverliesberekening etc. Een compleet maatwerkadvies, waarmee u alle data van uw vastgoed voor u kunt laten werken!

Check onze projectenpagina voor voorbeelden van het effect van een blowerdoortest.

Maak een afspraak voor meer informatie over onze QV10-metingen, blowerdoortesten en het belang van een beheersbare luchtdichtheid.