Verduurzamingsadvies

Benieuwd naar de verbeterpunten van uw woning of gebouw in verduurzaming en energieprestatie? Kies dan voor een maatwerkadvies. U mag rekenen op een gedetailleerd adviesrapport dat inzicht geeft in hoe u de energieprestaties van een gebouw verbetert en zo het energielabel verhoogt.

Maatwerkadvies voor energiebesparing

Het maatwerkadvies omvat tevens informatie over energielabels. En de gegevens helpen om bewustwording te creëren. Met deze inzichten kunnen immers de energieprestaties verbeteren, waardoor de CO2-uitstoot vermindert en de energiekosten dalen. Het rapport dient vaak ook als leidraad bij belangrijke beslissingen over energiebesparende maatregelen. Het maatwerkadvies geeft inzicht in de terugverdientijden en financiële voordelen van de verschillende maatregelen. Het team van Pronex staat klaar om u op maat te adviseren, ook als het gaat om ‘separate’ warmteverliesberekeningen, luchtdichtheidsmetingen, MPG-berekeningen, EP-U advies en EP-W advies.

Voorbeelden van een maatwerkadvies voor verduurzamen en energie-efficiency?