MPG berekeningen

MPG staat voor Milieu Prestatie Gebouw, een maatstaf die milieuprestaties van gebouwen meet. Het is een indicator voor de milieubelasting en de materialen die in een gebouw gebruikt mogen worden. Het gaat dan vooral om de productie van deze materialen. De MPG gebruikt data uit de Nationale Milieudatabase (NMD). De data uit de NMD komen voort uit gerapporteerde Levens Cyclus Analyses (LCA) van fabrikanten. Deze data zijn onafhankelijk, betrouwbaar en komen het meest in de buurt van de werkelijkheid.

Milieu Prestatie Gebouw en duurzaamheid

Een MPG bevordert de duurzaamheid van gebouwen en vermindert de milieueffecten van de bouwsector. Bij ontwerp en bouw van een gebouw wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke MPG-waarde. Wij denken mee over MPG in bestaande bouw. Het verduurzamen van woningen betekent meestal het isoleren van de schil en vervangen van installaties. Helaas wordt er nog niet actief ingezet op duurzame materiaalkeuzes en hergebruik van materiaal. Wij vinden het belangrijk om hier juist extra aandacht aan te besteden.
De grenswaarde voor MPG is sinds 1 juli 2021 aangescherpt van 1,0 naar 0,8 voor nieuwe woningen (dit geldt niet voor kantoren).

De kracht van Pronex zit in de combinatie van onze verschillende berekeningen: naast de MPG-berekening verzorgen we graag uw QV10-meting, EP-U advies en EP-W advies. Een compleet maatwerkadvies, waarmee u alle data van uw vastgoed voor u kunt laten werken!

Vrijblijvend gesprek over de impact van onze MPG-berekeningen?